Navegació clàssica

EL MOLL promou la navegació clàssica i tradicinal. Programem diverses activitats orientades a divers tipus de navegació i, també, la formació de nous navegants. 

ESCALA BARCELONA

Estem programant l'anada a la cita nàutica Escala Barcelona.

Des d'Arenys hi anirem diversos bastiments i us oferim que feu la navegació.

L'anada a Barcelona serà el 18 o19 de març. I la tornada del dia 20 de març.

Tenim una previsió fins a 12 places. 

30,00 €

Contacte