ODINA, SEMPRE AVANT! (25)

La vostra aportació es destinarà a col·laborar en els treballs de restauració de l'Odina que s'estan portant a terme aquestes setmanes. Amb aquests diners es farà una compra de fusta per la reconstrucció de les quadernes malmeses i poder posar el folre nou de la zona afectada que ha calgut renovar. També s'han de costejar els treballs de calafatejat i pintura i els costos de tornar a posar el motor en funcionament. Totes aquestes feines ja estan planificades i s'estan realitzant i hi ha la previsió que pugui tornar a l'aigua aquest mateix estiu. Abans de finals de juliol.

Aquesta serà la recompensa a la vostra aportació:

La vostra aportació de 25 euros no es a fons perdut i es correspondrà i donarà dret a una sortida a mar i navegar durant una hora davant d'Arenys. Volem que això pugui ser aquest mateix estiu i s'organitzaran diversos dies i hores per poder-ho fer i que vagi bé a tothom qui col·labori.

Podeu fer la vostra aportació clicant (comprar) i utilitzant el sistema on-line de pagament via targeta electrònica.

 

25,00 €

Contacte