ODINA, SEMPRE AVANT! (50)

La vostra aportació es destinarà a col·laborar en els treballs de restauració de l'Odina que s'estan portant a terme aquestes setmanes. Amb aquests diners es farà una compra de fusta per la reconstrucció de les quadernes malmeses i poder posar el folre nou de la zona afectada que ha calgut renovar. També s'han de costejar els treballs de calafatejat i pintura i els costos de tornar a posar el motor en funcionament. Totes aquestes feines ja estan planificades i s'estan realitzant i hi ha la previsió que pugui tornar a l'aigua aquest mateix estiu. Abans de finals de juliol.

La vostra aportació de 50 euros no es a fons perdut i es correspondrà i donarà dret a una sortida a mar i navegar durant una hora davant d'Arenys. Organitzarem diversos dies i hores per poder-ho fer i que vagi bé a tothom qui col·labori.
També tindreu l'obsequi d'una còpia enmarcada del dibuix que Joshemari Larrañaga va fer a l'Odina amarrada al moll del CNAM (imatge que il·lustra aquesta pàgina).

Podeu fer la vostra aportació clicant (comprar) i utilitzant el sistema on-line de pagament via targeta electrònica. Les dades que ens doneu seran la manera de mantenir-nos en contacte per poder gaudir de la sortida i donar-vos la vostra recompensa.

 

50,00 €

Contacte